informacje
Forum Wyszehradzkie o ekologii
piątek, 27 czerwiec 2008
W Jachrance pod Warszawą zakończyło się V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej, poświęcone odnawialnym źródłom energii.
 
W forum uczestniczyło 28 regionów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Opolszczyznę reprezentował Tomasz Kostuś, członek Zarządu Województwa.

Grupa Wyszehradzka została powołana w celu wzmocnienia współpracy z krajami sąsiadującymi oraz stabilności w rejonie Europy Środkowej. Skupia cztery kraje, a na poziomie regionalnym w jej skład wchodzi 59 regionów oraz dwa wydzielone miasta stołeczne – Praga i Budapeszt.

Tegoroczne Forum jego uczestnicy poświęcili problemom ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tomasz Kostuś informował uczestników Forum o opolskich doświadczeniach w tej materii. Szacuje się, że w 2010 roku udział energii odnawialnej wyniesie w naszym województwie ok. 8,5 proc.

Opolszczyzna jest miejscem, gdzie dokonują się ciekawe przedsięwzięcia. Oto w Goświnowicach koło Nysy powstaje zakład produkcji etanolu – BIOTANOL S.A. Technologia produkcji oparta będzie na licencji amerykańskiej firmy KATZEN International Inc. Nabytą technologię wyróżnia wysoka sprawność i wydajność. Zakład będzie produkował bioetanol z kukurydzy.

Ze względu na charakter procesów technologicznych, jak i ich skalę, przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, nie tylko w Polsce, ale i Europie. Zakład w Goświnowicach będzie przerabiał 350 tysięcy ton kukurydzy. Oznacza to konieczność organizacji nowych miejsc pracy – w rolnictwie, a także w jego otoczeniu.

Zakład zacznie produkcję w II kwartale 2009 roku. Od 2003 roku Elektrownia Opole prowadzi spalanie biomasy drzewnej połączonej z miałem węglowym. Ogólny udział biomasy przekroczył 2 proc., planowane jest jego zwiększenie do 8,5 proc. Zakład ma własne uprawy roślin energetycznych oraz zawiera umowy kontraktacyjne z rolnikami i przedsiębiorcami branży drzewnej.

Na Opolszczyźnie powstają też tzw. domy pasywne, w których wykorzystuje się energię słoneczną oraz przypowierzchniową energię geotermalną. Opolska prezentacja wywołała żywe zainteresowanie.

Uczestnicy Forum zwracali uwagę, że wykorzystanie energii odnawialnej staje się wyzwaniem dla niemalże wszystkich regionów. Niezbędne jest więc podejmowanie przedsięwzięć dążących do poszukiwanie nowych źródeł energii, których wykorzystanie nie będzie skutkowało pogorszeniem staniu środowiska.

Na zakończenie podpisano Deklarację V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz uzgodniono, że kolejne VI Forum Regionów odbędzie się w Komitacie Vas na Węgrzech.

Organizacja V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej była współfinansowana z pieniędzy Funduszu Wyszehradzkiego, jego gospodarzem był samorząd województwa mazowieckiego.

Źródło: umwo.opole.pl

Reklama

Do oferty wprowadzamy płytki kamienne wysokiej jakości, w dobrej cenie.

Szukacie mebli do mieszkania lub biura, znajdziecie je na http://www.meblewersal.pl//