informacje
4 - stopniowe oczyszczanie ścieków
piątek, 30 maj 2008

4 - stopniowe oczyszczanie ścieków:

 

1. Oczyszczanie mechaniczne - usuwanie zanieczyszczeń od stałych do zawiesin, które łatwo opadają. Wykorzystuje się tu procesy cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji, oraz floatacji.
- cedzenie - pozwala na zatrzymywanie największych zanieczyszczeń, typu różnego rodzaju przedmiotów. Używa się do tego specjalnych krat lub sit, zatrzymujących większe przedmioty, które są następnie rozdrabniane.
- sedymentacja - pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń o dużej gęstości, większej niż 1000 kg/m3,
- floatacja - pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń o mniejszej gęstości, mniejszej niż 1000 kg/m3, używa się do tego urządzeń takich jak: odolejacze, odtłuszczacze, odbenzyniacze, itp., a także osadniki,
2. Oczyszczanie fizyczno-chemiczne. Wykorzystuje procesy takie jak: koagulację, sorpcję, elektrolizę, zobojętnianie, a także urządzenia służące do magazynowania i przygotowywania roztworów reagentów oraz filtry, mieszalniki, dawkowniki, urządzenia chlorujące.
3. Oczyszczanie biologiczne - stosowane do usuwania zanieczyszczeń rozpuszczalnych, koloidów. Wykorzystuje naturalne procesy samooczyszczania, dzięki obecności odpowiedniej flory bakteryjnej, która rozkłada zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach, na związki proste.
Procesy usuwające substancje biogenne, takie jak azot, fosfor. Realizuje się to poprzez dodawanie substancji wiążących azot oraz fosfor w formy nieprzyswajalne dla żywych organizmów, a także nierozpuszczalne.
4. Proces odnowy wody, poprzez usuwanie zanieczyszczeń resztkowych.