informacje
Czystość wód w Polsce
piątek, 30 maj 2008

Klasy czystości wód w Polsce:


- Klasa I           – wody najczystsze, zdatne do picia,
- Klasa II          – wody wykorzystywane w celu rekreacji, hodowli ryb i innych zwierząt,
- Klasa III         – Wody zanieczyszczone, wykorzystywane w rolnictwie, przemyśle, jednak poza przemysłem spożywczym i  farmaceutycznym.

Istnieją także wody pozaklasowe, które nie mieszczą się w żadnych normach, ze względu na znaczne zanieczyszczenia.

Jakość jezior w Polsce w 2002 roku:


5,8 % - klasa I
39,2 % - klasa II
40,8 % - klasa III
14,2 % - wody nie odpowiadające normom

Klasy czystości wody z uwzględnieniem Kryterium fizykochemiczne:


LATA     I      II       III     POZA KLASAMI

1995     2,9       20,3       33,8       43,0   
2000     6,3     34,2     42,3      17,2
2002     7,3     34,0     39,4     19,3
2003     5,0     46,9     35,5     12,6

Klasy czystości wody z uwzględnieniem kryterium bakteriologicznego:


LATA             I          II           III        POZA

                                                         KLASAMI

1995        0,0       3,1       11,8       85,1   
2000           -        4,3       34,6       61,1
2002        0,0       6,3       52,9      40,8
2003        0,0       8,3       50,1      41,6

 


Reklama

ZApraszamy do skorzystania z oferty poradni specjalistycznych. poradnia kardiologii dziecięcej Lublin Wszyscy lekarze w jednym miejscu.

Nasze oferty łączą w sobie wiedzę o potrzebach wynikających ze specyfiki wyposażanych placówek i wymogach przed nimi stawianych z wieloletnim doświadczeniem naszej firmy i naszych partnerów handlowych. defibrylacja Dzięki temu TEHAND sp. z o.o. może zaoferować wyjątkowo szeroki asortyment i wysokiej jakości produkty, zawsze idealnie dopasowane do oczekiwań i potrzeb klienta.

Stosujemy system oparty na nowoczesną platformę Olat. olat Sprawdź naszą ofertę w internecie.