informacje
Ważniejsze elementy oczyszczalni ścieków
piątek, 30 maj 2008

Ważniejsze elementy oczyszczalni ścieków:


1 stopień: kraty, piaskownik,tłuszczownik, osadnik wstępny,
2 stopień: zbiornik napowietrzający do oczyszczania biologicznego, osadnik wtórny, oczyszczanie chemiczne,
3 stopień: elementy, w których zachodzi usuwanie związków z fosforem i azotem,
4 stopień: elementy, w których odbywa się odnowa wody