informacje
Konsekwencje zanieczyszczeń powietrza
piątek, 30 maj 2008

Niektóre pośrednie konsekwencje zanieczyszczeń powietrza:

 

- choroby i schorzenia układu oddechowego oraz innych części organizmu u ludzi i zwierząt,
- alergia, zaburzenia reprodukcji organizmów żywych,
- zaburzenia w naturalnych procesach i przemianach występujących u roślin,
- skażenia wód, gleb i zaburzenia w uprawach,
- zmiany klimatyczne na świecie,
- uszkodzenia w instalacjach przemysłowych, urządzeniach przemysłowych, środkach transportu, budynkach itp.

 

 

 

Inne skutki zanieczyszczeń powietrza:

- kwaśny deszcz - deszcz o niskim pH, powstający w atmosferze zawierajacej m.in. tlenki siarki pochodzące ze spalania węgla, a także kwas azotowy pochodzący z tlenku azotu.
 Powoduje powstawanie chorób i osłabienia odporności u organizmó żywych, przyczynia się do zakwaszania gleby i wód, ma niszczące działanie w uprawach rolniczych oraz florze, wpływa na zwiększenie degradacji zabytków, architektury, urządzeń przemysłowych i środków transportu, 

 

- dziura ozonowa - zmniejszona zawartość ozonu (O3) w stratosferze, na 15-25 km. Największy ubytek występuje w obszarach nadbiegunowych. Spadek ozonu wynosi ok. 3% rocznie. Skutkiem powstawania dziury ozonowej jest zwiększenie ilości promieniowania docierajacego do ziemii, a w konsekwencji niekorzystne jego oddziaływanie na organizmy żywe.


- smog - powietrze o bardzo dużym stężeniu pyłów i toksycznych gazów, pochodzące od środków transportu i przemysłu. Powstaje w warunkach wilgotności powietrza oraz przy braku wiatru.


- efekt cieplarniany - zjawisko spowodowane wzrostem zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, które powodują ograniczenie promieniowania cieplnego powierzchni Ziemi oraz dolnych warst atmosfery do przestrzeni kosmicznej. Skutkiem efektu cieplarnianego jest zwiększenie temperatury na powierzchni Ziemi, a także zmiany klimatyczne.