informacje
Substancje zanieczyszczające wodę - szkodliwe
piątek, 30 maj 2008

Substancje zanieczyszczające szkodliwe:


- bezpośrednio szkodliwe - fenole, kwasy: siarkowy, cyjanowodorowy, siarczany,
- pośrednio szkodliwe - substancje zmniejszające ilość tlenu w wodzie poniżej poziomu wymaganego dla życia organizmów.