informacje
Zanieczyszczenia chemiczne wody
piątek, 30 maj 2008

Zanieczyszczenia chemiczne wody:

 

Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych wody:

 

- pestycydy,
- węglowodory ropopochodne,
- substancje powierzchniowo czynne,
- fenole,
- metale ciężkie, takie jak ołów, miedź, chrom, kadm, rtęć, cynk,
- zbytnie podgrzanie wody,
- bakterie, wirusy, grzyby, glony.