informacje
Zanieczyszczenia powietrza - substancje zanieczyszczające
piątek, 30 maj 2008

Substancje najbardziej zanieczyszczające powietrze:

 

- dwutlenek siarki (SO2),
- tlenki azotu (NOx),
- pyły węglowe (X2),
- tlenek węgla (CO),
- ozon troposferyczny (O3),
- ołów (Pb),
- pyły.