informacje
Zanieczyszczenia powietrza - źródła
piątek, 30 maj 2008

Źródła zanieczyszczeń powietrza:

 

- uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
- przemysł energetyczny,
- przemysł transportowy,
- chemiczna konwersja paliw,
- wydobycie i transport surowców,
- przemysł rafineryjny,
- przemysł metalurgiczny,
- cementownie,
- składowiska surowców i odpadów,
- motoryzacja.

 

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

- wybuchy wulkanów,
- erozja wietrzna skał,
- pożary lasów i stepów,
- pył kosmiczny,
- niektóre procesy biologiczne.

 

 

Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza - rodzaje:

- liniowe: zanieszyszczenia pochodzące ze środków komunikacji
- powierzchniowe: zanieczyszczenia z małych zakładów przemysłowych, palenisk domowych, kotłowni,
- punktowe: zanieczyszczenia z dużych zakładów przemysłowych.