informacje
Zanieczyszczenia powietrza przez samoloty odrzutowe
piątek, 30 maj 2008

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące od samolotów odrzutowych:


Skutkiem lotów samolotów pasażerskich odrzutowych i wojskowych są pozostawione przez nich w atmosferze substancje zanieczyszczające w postaci dwutlenku węgla (ok. 140 ton rocznie), tlenków azotu (ok. 750 kg rocznie), itp. Związki te pozostają o wiele dłużej w atmosferze niż te nad powierzchnią ziemi, z tego względu samoloty odrzutowe przyczyniają się do większego zanieczyszczenia atmosfery niż źródła na lądzie.