informacje
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce
piątek, 30 maj 2008

Zanieczyszczenia powietrza na terenie Polski:

 
Przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce:


- wykorzystywanie w energetyce węgla,
- mała ilość instalacji do oczyszczania gazów odlotowych,
- rozwinięty transport i komunikacja samochodowa,
- niewystarczające ustalenia prawne w tym zakresie,

W Polsce zanieczyszczenie powietrza występuje na ok. 20% obszaru kraju.

Największy stopień zanieczyszczeń powietrza jest na obszarach województwa śląskiego. Stanowi on ok. 20-25% całkowitej krajowej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów.

Obecnie obserwuje się stopniowy spadek emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, głównie na skutek instalacji urządzeń odpylających, odsiarczających oraz usuwających tlenki azotu ze spalin przemysłowych i komunikacyjnych.