informacje
Zanieczyszczenia wody - klasy zanieczyszczeń w Polsce
piątek, 30 maj 2008

Klasy czystości wód w Polsce:

 

- Klasa I – wody najczystsze, zdatne do picia,
- Klasa II – wody wykorzystywane w celu rekreacji, hodowli ryb i innych zwierząt,
- Klasa III – Wody zanieczyszczone, wykorzystywane w rolnictwie, przemyśle, jednak poza przemysłem spożywczym i farmaceutycznym.

Istnieją także wody pozaklasowe, które nie mieszczą się w żadnych normach, ze względu na znaczne zanieczyszczenia.

 

Jakość jezior w Polsce w 2002 roku:

5,8 % - klasa I
39,2 % - klasa II
40,8 % - klasa III
14,2 % - wody nie odpowiadające normom

Klasy czystości wody z uwzględnieniem Kryterium fizykochemiczne:

LATA         I           II              III       POZA

                                                        KLASAMI

1995     2,9       20,3       33,8       43,0  
2000     6,3       34,2       42,3       17,2
2002     7,3       34,0       39,4       19,3
2003     5,0       46,9       35,5       12,6

Klasy czystości wody z uwzględnieniem kryterium bakteriologicznego:

LATA     I            II         III        POZA

                                                 KLASAMI

1995     0,0     3,1     11,8       85,1  
2000       -       4,3     34,6       61,1
2002     0,0     6,3     52,9      40,8
2003     0,0     8,3     50,1      41,6