informacje
Zanieczyszczenia wody - trwałość zanieczyszczeń
piątek, 30 maj 2008

Zanieczyszczenia wody ze względu na trwałość:


- rozkładalne - substancje organiczne, ulegające rozkładowi pod działaniem bakterii,
- nierozkładalne - substancje trudno rozkładalne w przemianach chemicznych,
- trwałe - substancje nierozkładalne, lub rozkładalne w małym stopniu, pozostają w środowisku przez długi czas w niezmienionej postaci.