informacje
Źródła zanieczyszczeń na - działalności człowieka
piątek, 30 maj 2008

Źródła zanieczyszczeń na skutek działalności człowieka:


- ścieki komunalne, przemysłowe,
- spływy ze składowisk odpadów komunalnych,
- spływy z terenów rolniczych,
- kwaśne deszcze.