informacje
¬ródła zanieczyszczeń naturalnych wody
pi±tek, 30 maj 2008

¬ródła zanieczyszczeń naturalnych:

  

- zasolenie,
- obecno¶ć dużej ilo¶ci zwi±zków żelaza,